Meny Lukk

Protokoll Årsmøte 2018 BaVel

Sted: Brygga i Åshavn

29.april 2019 – Deltakere

Liv Grethe Bryne Styreleder
Frode Andersen Nestleder/kasserer
Odd-Bjørnar Knapstad Styremedlem
Cecilie Gundersen Styremedlem
Audun Roland Beboer
Einar Lindhjem Beboer
Maria Flå Hardang Beboer
Cecilie Salvesen Beboer
Tiina Kjellevik Olsen Beboer
Leif Erik Hanson Beboer

Ikke tilstede:

Andreas Magnussen Styremedlem
Kristian Boysen Styremedlem

Dagsorden:

  1. Valg av referent
  2. Godkjenning innkalling
  3. Årsrapport forrige år
  4. Regnskap forrige år
  5. Status drift og dugnad
  6. Valg

1)    Valg av referent

Styrets leder valgt som referent.

2)    Innkalling

Innkallingen godkjent.

3)    Årsrapport

Styrets leder gjennomgikk årsrapport. Se vedlegg.

4)    Regnskap

Styrets kasserer gjennomgikk årsregnskapet. Se vedlegg.

5)    Status drift og dugnad

Lekeplasser: Status etter dugnad er at lekeplassene ser ok ut, Frode skal skifte plankene på vippedyrene.

Uansett; det er behov for å gjøre lekeplassene mer attraktive. Sandkassene er tidvis illeluktende. Leif Erik Hansen foreslo han kan skifte sanden i sandkassene til innkjøpspris, styret bifalt dette. Leif Erik iverksetter. Brukerne oppfordres til å legg på nettet når sandkassen ikke er i bruk (hindre katter). Videre ble det diskutert hvorvidt velet bør kjøpe inn vippe/annet. Styret må ta beslutning til dette, det er ønsket fra beboerne.
Den ene volleyballstolpen knakk under utskifting av nett, på øvre lekeplass. Frode har tatt på seg oppgaven å skifte denne.

Risleviga 14: Mangler avtale med kommunen, denne utløp ved årsskiftet. Leder har purret på Krsand Eiendom ved flere anledninger. Utleie gir noen inntekter i kassen. Septik tømt i fjor, pipe vedlikeholdt, behov for vedlikehold av deler av kledning i år.

Platting/badestrand: Kommunen bedt om å grave opp sanden igjen, avventer tilbakemelding. Velforeningen har håp om at dette blir ivaretatt som i fjor, da stranden trekkes frem av flere av innbyggerne som noe de er stolte av å vise frem til besøkende. Badestranden var meget godt besøkt i fjor sommer, det var bryggene også. Velforeningen har anmodet kommunen om noen utbedringer på kaia i samarbeid med seilbrettklubben, inkludert badetrapp for dem med bevegelsesutfordringer. Vi skal også anmode kommunen om å ta vannprøver gjennom sommeren.

Vollybane og fotballbane: I god stand etter dugnad i dag. Det er stemning for å arrangere volley-turnering i august.

Status parkering langs vei utover mot Åshavn – saken om feilparkering som hindrer beredskapskjøretøy (innspill fra forrige årsmøte): Velets leder har hatt flere runder med statens vegvesen, som nå sier de skal skilte strekningen ved Belteviga på nytt før sommeren.

6)    Annet

Innspill fra beboere: Det ble stilt spørsmål om velet burde organisere klipping av plen på lekeplassene. På den øvre lekeplassen går ting «av seg selv» (noen klipper på eget initiativ, meget bra!), på den nedre klipper en ungdom 4-5 ganger om sommeren for en liten godtgjørelse. Det er ikke ønskelig fra styret å starte omfattende organisering av plenklipping. Håpet er at brukerne selv skal føle ansvar for å holde lekeplassene ok, uten at dette må organiseres av foreningen.

7)    Valg

Følgende medlemmer var på valg: Kristian Boysen og Cecilie Gundersen, for to år. Helt på tampen av møtet ble det klart at Cecilie Gundersen trer ut av styret, og Cecilie Salvesen trer inn.

LG Bryne og Frode Andersen hadde sagt seg villige til å stå ett år til, og fått tommel opp fra styremedlemmene som ikke kunne stille på årsmøtet. Styret valgte disse som leder og nestleder/kasserer.

Berge- og Andås Vel styre 2019:

Leder: Liv Grethe Bryne. Nestleder/kasserer: Frode Andersen.

Styremedlemmer: Bjørnar Knapstad, Andreas Magnussen, Kristian Boysen, Cecilie Salvesen.

8)    Signaturer

Møtereferat godkjennes (signeres elektronisk):

Liv Grethe Bryne   Styreleder Godkjent 01.05.19
Frode Andersen   Nestleder/Kasserer Godkjent 06.05.19

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *