Meny Lukk

Resultat regnskap 2019

Resultatregnskap                                       2019                    2018

Inntekter                                                                   

Berge og Andås                            kr 26 125                          kr 17 258

Flerbruksløkka                              kr –                                     kr –

Risleviga 14                                    kr 32 611                          kr 21 211

Sum inntekter                              kr 58 736                          kr 38 469

Kostnader                                                                 

Berge og Andås                            kr 21 399                          kr 11 612

Flerbruksløkka                              kr –                                    kr –

Risleviga 14                                    kr 38 470                          kr 24 844

Sum kostnader                             kr 59 869                          kr 36 456

Årsresultat                                    kr -1 133                           kr 2 013

Balanse                                                        

Eiendeler:                                                                  

Fordringer:                                    kr –                                     kr –

Kontanter og bankinnskudd                                                              

Pr 31.12.19                                                                

Hovedkonto Berge og Andås     kr 13 097                           kr 8 371

Konto Flerbruksløkka                  kr –                                    kr 3

Konto Risleviga 14                        kr 15 770                          kr 21 629

Kontanter                                      kr 1 210                            kr 1 210

Sum Eiendeler                              kr 30 077                          kr 31 213

Sum egenkapital og gjeld                                                                    

Egenkapital pr. 01.01.19             kr 31 213                           kr 29 200

Årets overskudd                           kr -1 133                           kr 2 013

Egenkapital pr 31.12.19              kr 30 080                          kr 31 213

Gjeld                                              kr –                                     kr –

Sum egenkapital og gjeld           kr 30 080                           kr 31 213

Flekkerøy 28.april 2020