Meny Lukk

Årsrapport og årsregnskap 2019

Grunnet korona-situasjonen blir det ikke årsmøte i år. Her er velforeningens årsrapport for fjoråret, inkludert kortversjonen av årsregnskapet:

ÅRSRAPPORT 2019 Berge- og Andås Velforening

Styremedlemmer 2019:

Leder: Liv Grethe Bryne. Nestleder/kasserer: Frode Andersen. Styremedlem: Bjørnar Knapstad, Andreas Magnussen, Cecilie Salvesen og Kristian Boysen.

Det er avholdt to styremøter og ett årsmøte i 2019, samt en dugnad på velets nærområder (to lekeplasser, fotball-løkke, volleybane, og platting ved havna i Åshavn). Det ble arrangert juletrefest /grøtfest i båtforeningens lokaler i desember med ca 55 gjester. I tillegg ble det arrangert volleyballaften for voksne på sensommeren.

Velforeningens husgruppe drifter Risleviga 14. Huset har 6 sengeplasser og kan leies for kr 450 pr døgn. Noe av overskuddet har gått til opprusting av huset, kommunale avgifter og strøm. Litt av overskuddet fra huset blitt brukt på andre formål i foreningen, slik som lekeplassene. Det ble overført 18 000 kr fra huskontoen til velforeningens hovedkonto for å dekke løpende utgifter/dugnad. I 2019 ble det brukt 5190 kr på å skifte ut sanden i sandkassene ved lokal entreprenør, dette søkes løst via kommunen fremover. Husgruppen har hatt Krsand Eiendom driftsavdeling på møte/inspeksjon av Risleviga 14, og har anmodet om å få redusert renovasjonsavgiften for huset (fra hus til fritidsbolig).

Årskontingent for medlemskap i velet er kr 150 /familie, og kr 100 /enkeltmedlem. Antall betalende medlemmer i 2018 var 32 familier og 6 enkeltmedlemmer. Denne må antakelig økes fra 2021, for å dekke reelle utgifter.

Velforeningen kommuniserer med medlemmene via nettstedet www.bavel.no,  Facebook-siden «Nabolaget Berge-Andås », og utdeling av informasjon i postkassene. Det holdes ikke medlemsregister utover betalingsinformasjon i regnskapssammenheng.

Berge- og Andås velforening er innmeldt i Brønnøysundregisteret og i Frivillighetsregisteret. Velet er også innmeldt i Velenes Fellesforbund, som blant annet dekker forsikring under dugnader.

Kommunen har gjennomført målinger av badevannskvaliteten i Åshavn gjennom sommeren 2019, med varierende prøvesvar. Det er ukjent hvorfor forekomsten av koliforme bakterier mot slutten av sommeren var høyere enn normalt. Etat for miljø og avløp har bekreftet at dette vil følges opp i 2020. Kommunen hadde ikke kapasitet til å vedlikeholde badeplassen i 2019, tross gjentatte henvendelser fra styreleder. Det vil i 2020 være behov for å utbedre stranden, også med tanke på å fjerne utglidd sand fra båtplassene innerst i bukten. Dette søkes løst via søknad til kommunen/ anmodning om bistand.

Berge og Andås velforening hadde ved årsskiftet kr 13 097 kr og Risleviga 14 hadde kr 15 770 på konto. Kontantbeholdning kr 1210. Totalt 30 080.

Regnskapet er godkjent av kasserer i velforeningen, Frode Andersen. Årsrapporten er godkjent av styret.

Resultatregnskap 2019

Liv Grethe Bryne, Styrets leder (elektronisk signert, 12.mai 2020)

1 kommentar

  1. Siri Torjesen

    Vi vil gjerne melde oss inn i velet som familie. Vi leier nå Risleviga, og vil gjerne støtte velets arbeid og følge med i det som skjer her ellers.
    Vennlig hilsen Siri Torjesen og Geir Johnson.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *