Menu Close

Årsrapport 2020

Styremedlemmer 2020:
Leder: Liv Grethe Bryne. Nestleder/kasserer: Frode Andersen. Styremedlem: Bjørnar Knapstad, Andreas Magnussen, Cecilie Salvesen og Kristian Boysen.

Det er avholdt to styremøter, men grunnet koronatiltakene i 2020 ble ikke årsmøtet avholdt. Valget av styremedlemmer og kasserer ble gjort proforma.
Dugnad på velets nærområder (to lekeplasser, fotball-løkke, volleybane, og platting ved havna i Åshavn) ble organisert i puljer, og flere bidro godt til tross for manglende felles arrangement. Juletrefesten måtte også avlyses grunnet korona.

Velforeningens husgruppe drifter Risleviga 14. Huset har 6 sengeplasser og kan leies for kr 450 pr døgn (bookes via www.bavel.no). Noe av overskuddet fra utleie har gått til opprusting av huset, kommunale avgifter og strøm.
Årskontingent for medlemskap i velet er kr 150 /familie, og kr 100 /enkeltmedlem. Vi har hatt noe nedgang i antall betalende medlemmer i velforeningen i løpet av 2020, og totalt sett en halvering av inntekter versus 2019. Utgiftene har følgelig også vært redusert grunnet avlyste arrangementer.

Velforeningen kommuniserer med medlemmene via nettstedet www.bavel.no, Facebook-siden «Nabolaget», og utdeling av informasjon i postkassene. Det holdes ikke medlemsregister utover betalingsinformasjon i regnskapssammenheng.

Berge- og Andås velforening er innmeldt i Brønnøysundregisteret og i Frivillighetsregisteret. Velet er også innmeldt i Velenes Fellesforbund, som blant annet dekker forsikring under dugnader.

Berge og Andås velforening hadde ved årsskiftet kr 13 599 kr og Risleviga 14 hadde kr 18 605 på konto. Kontantbeholdning kr 1210. Totalt 33 416.
Regnskapet er godkjent av kasserer i velforeningen, Frode Andersen. Årsrapporten er godkjent av styret.

Liv Grethe Bryne, Styrets leder
(elektronisk signert, 20.mars 2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *