Meny Lukk

Årsrapport 2018

Styremedlemmer 2018:

Leder: Liv Grethe Bryne. Nestleder/kasserer: Frode Andersen. Styremedlem: Bjørnar Knapstad, Andreas Magnussen, Cecilie Gundersen og Kristian Boysen.

Det er avholdt to styremøter og ett årsmøte i 2018, samt en dugnad på velets nærområder (to lekeplasser, fotball-løkke, volleybane, og platting ved havna i Åshavn). Det ble arrangert juletrefest /grøtfest i båtforeningens lokaler i desember.

Velforeningens husgruppe drifter Risleviga 14. Huset har 6 sengeplasser og kan leies for kr 450 pr døgn. Noe av overskuddet har gått til opprusting av huset, kommunale avgifter og strøm. Noe av overskuddet fra huset skal også fremover brukes på andre formål i foreningen, slik som lekeplassene.

Årskontingent for medlemskap i velet er kr 150 /familie, og kr 100 /enkeltmedlem. Antall betalende medlemmer i 2018 var 32 familier og 6 enkeltmedlemmer.

Velforeningen kommuniserer med medlemmene via nettstedet www.bavel.no,  Facebook-siden «Nabolaget», og utdeling av informasjon i postkassene. Det holdes ikke medlemsregister utover betalingsinformasjon i regnskapssammenheng.

Berge- og Andås velforening er innmeldt i Brønnøysundregisteret og i Frivillighetsregisteret. Sistnevnte registrering medfører rett til å få tilbakeført moms, og velet fikk tilbakeført kr 3934 for året 2017. Velet er også innmeldt i Velenes Fellesforbund, som blant annet dekker forsikring under dugnader.

Kommunen har gjennomført målinger av badevannskvaliteten i Åshavn gjennom sommeren 2018, med gode prøvesvar. Kommunen har vedlikeholdt skjellsanden på badeplassen, og gravd opp det som skled ut mot båtplassene.

Berge og Andås velforening hadde ved årsskiftet kr 8 371, Andås Flerbruksløkke kr 3, og Risleviga 14 kr 21 629. Kontantbeholdning kr 1210. Siden volleyballbanen er ferdig avsluttes egen konto for denne løkka ved inngangen til 2019.

Regnskapet er godkjent av tidligere kasserer i velforeningen, Andreas Magnussen.

____1.mai 2019___ Liv Grethe Bryne________________________________________

Dato og underskrift – Liv Grethe Bryne, Styrets leder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *