Menu Close

Årsrapport 2017

Her er årsrapporten for 2017, gjennomgått på årsmøtet i dag 3.mai 2018:

Styremedlemmer 2017: Leder: Liv Grethe Bryne. Nestleder/kasserer: Frode Andersen. Styremedlem: Bjørnar Knapstad, Andreas Magnussen, Cecilie Gundersen og Kristian Boysen.

Det er avholdt to styremøter og ett årsmøte i 2017, samt en dugnad på velets nærområder (to lekeplasser, fotball-løkke og platting ved havna i Åshavn). Det ble arrangert juletrefest /grøtfest i båtforeningens lokaler i desember. Ferdigstillelse av sandvolleyball-banen ble utført i 2017 for kr 24 570, samt dugnadsinnsats. Velforeningens husgruppe drifter Risleviga 14. Huset har 6 sengeplasser og kan leies for kr 400 pr døgn. Noe av overskuddet har gått til opprusting av huset, kommunale avgifter og strøm.

Årskontingent for medlemskap i velet er kr 150 /familie, og kr 100 /enkeltmedlem. Det har vært en økning fra 12 betalende til 50 betalende sist år, hvilket er svært gledelig.
Velforeningen har opprettet nettsted; www.bavel.no. Videre har velets leder og nestleder overtatt administrasjonen av Facebook-siden «Nabolaget».

Berge- og Andås velforening er innmeldt i Brønnøysundregisteret og i Frivillighetsregisteret. Sistnevnte registrering medfører rett til å få tilbakeført moms. Velet er også innmeldt i Velenes Fellesforbund, som blant annet dekker forsikring under dugnader.
Velet har en representant i Flekkerøy vel, samt en representant i dennes temagruppe for friluftsliv og grøntområder.

Kommunen har gjennomført målinger av badevannskvaliteten i Åshavn gjennom sommeren 2017, med gode prøvesvar. Kommunen har videre lagt skjellsand på badeplassen og skal vedlikeholde denne.

Berge og Andås velforening hadde ved årsskiftet kr 2 726, Andås Flerbruksløkke kr 3, og Risleviga 14 kr 25 262. Det ble besluttet overført kr 5000 fra huskontoen til hovedkontoen. Regnskapet er godkjent av revisor Bjørg Tønnesen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *